+90 (312)502 11 99 +90 (312)502 11 89 Altay Mah. Söğüt Cad. 14/106 Eryaman - Etimesgut / ANKARA
Hizmetlerle ilgili teklif almak ister misiniz?
Teklif Al

İşe Alım Esasları

Metropol Güvenlik AŞ, teknolojik yatırım ve donanımları ile birlikte, insan gücünün önemine de inanmaktadır. Bu inancı doğrultusunda, bünyesinde, tecrübesini devlet güvenlik kuvvetlerinde edinmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden, Emniyet ve İstihbarat teşkilatlarından emekli uzman kadrolarının yanı sıra, genç, aktif, dinamik, özel eğitilmiş güvenlik görevlileri ile planları ve hedefleri doğrultusunda güvenlik hizmeti vermektedir.

  Görevlilerin seçimi ve eğitim, kurumumuz yönetmelikleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bütün çalışmalarımızda, çalışma şartları ve personel sosyal haklarında mevcut yasalara uygun çalışıyoruz.

  Toplam kalite çerçevesinde iyileştirici ve destekleyici personel politikaları izleyerek şirket personelinin şirkete bağlılığını arttırmak, dolayısıyla personel sirkülasyonunun en aza indirmeyi hedefliyoruz. Personelimizde katılımı ile çalışma ekipleri oluşturarak uygulamalı eğitimle de destekleyerek, daha etkili bir güvenlik hizmetini hedefliyoruz.

 

İŞE BAŞVURU ESASLARI

İŞE ALIM;

Güvenlik görevlisi olarak işe başlatılacak personeller için dikkate alınacak asgari şartlar aşağıda belirtilmiş olup; bu şartları taşımayan personellerin müracaatları dikkate alınmaz.

İŞE BAŞVURU KOŞULLARI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak,
 • Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış, yapılan sınavda başarılı olmuş ve  Özel güvenlik görevlisi çalışma müsaadesini almış olmak ( Silahlı – Silahsız )

DÜZENLENECEK BELGELER

Aşağıda belirtilen belgeler noksansız olarak işe girecek personel tarafından hazırlanır ve METROPOL Güvenlik Müdürlüğünce belirtilen adreste işe giriş tarihi belli ise bu tarihten en az iki gün önce eksiksiz olarak bulundurulur.

 • Varsa SSK kimlik kartı fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (4 adet)
 • Muhtarlıktan onaylı ikamet ilmuhaberi (2 adet)
 • Muhtarlıktan onaylı nüfus cüzdan örneği(2 adet)
 • Adliyeden, adli sicil kaydı, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi
 • Tahsil durumunu belgeleyen diploma ve fotokopisi (noter onaylı olması zorunludur)
 • Var ise kurslardan alınmış sertifika fotokopisi
 • Var ise askerlik hizmeti esnasında alınmış sertifika, belge, diploma fotokopileri, terhis belgesi fotokopisi
 • Ceketli, kravatlı, bıyıksız, vesikalık fotoğraf (4 adet)
 • 3 adet kırmızı yarım kapaklı dosya
 • T.C kimlik numarası ve vergi kimlik numarası

İŞE ALMA ESASLARI

 • Projelere uygun personel seçimi yapılacaktır.
 • Personel seçiminde adil davranılacaktır.
 • Erkek görevliler için en az 1.75 cm, Bayan görevliler için en az 1.65 boyunda olmasına özen gösterilecektir.
 • Erkek görevliler için askerlik hizmeti tamamlanmış olacaktır.
 • Şirketimizin disiplin ve temel değerlerine uyacak ve en iyi şekilde temsil edebilecek kabiliyette personel seçimine dikkat edilecektir.